Ганнопільська громада
Хмельницька область, Славутський район

Рішення 52 сесії сільської ради 7 скликання від 25 червня 2020 року №2-52/2020 "Про встановлення місцевих податків і зборів"

 

 

 
   

 

 

УКРАЇНА

 

ГАННОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

52 сесії сільської ради 7 скликання

 

25 червня  2020 року

Ганнопіль

        №2-52/2020

 

Про встановлення місцевих податків і зборів

 

Відповідно до статті 7, пункту 12.3 статті 12, абзацу четвертого підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої  статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити на території Ганнопільської сільської ради наступні податки  і збори:

         1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);

         1.2. Транспортний податок (додаток 2);

         1.3. Земельний податок (додаток 3);

         1.4. Єдиний податок (додаток 4).

2.Затвердити:

2.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що додаються.

2.2. Ставки транспортного податку, що додаються.

2.3. Ставки плати за землю, що додаються.

2.4. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, що додаються.

2.5. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що додається.

2.6. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до Податкового кодексу України, із сплати земельного податку, що додається.

3. Місцеві податки та збори,  встановлені цим рішенням,  вводяться в дію з  01 січня 2021 року.

4. Вважати такими, що втратили  чинність рішення Ганнопільської сільської ради від 25 червня 2019 року № 4-42/2019 "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік" та від 24 грудня 2019 року №12-47/2019"Про внесення змін у рішення сесії Ганнопільської сільської ради №4-42/2019 від 25 червня 2019 року "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік".

5.Направити копію цього рішення з додатками до Славутського управління ГУ ДПС у Хмельницькій області у паперовій та електронній формах для здійснення нарахування та контролю за сплатою до бюджету місцевих податків та зборів.

6. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Ганнопільської сільської  ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку(голова комісії Марчук С.В.), а організацію виконання на відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (Поночовна С.В.)                

 

Сільський  голова                                                       Маргарита МЕДВЕДЮК

 

 

Додаток 1

до рішення 52 сесії

Ганнопільської сільської ради

VІІ скликання від 25.06.2020

№2-52/2020

 

 

Про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради об’єднаної територіальної громади;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей;

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Ставка податку

4.1. Ставки податку визначено у додатку 1.1 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

 

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Пільги з податку, передбачені пунктом 5.1  цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом 5.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

6. Порядок обчислення суми податку

6.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Ганнопільської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.3. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Строк та порядок сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету Ганнопільської   сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. Строк та порядок подання звітності

9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

     10. Відповідальність

     10.1. За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність згідно чинного законодавства.

Сільський голова                                                        Маргарита МЕДВЕДЮК

 

 

 

 

 

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

введені в дію з 01.01.2021 року

 

 

Класифікація будівель та споруд
 

Ставки податку за 1 кв. метр
(у % від розміру мінімальної заробітної плати)

Код

Назва

Для юридичних осіб

Для фізичних осіб
(в т. ч. ФОП)

 

 

1 зона*

2

зона*

3

зона*

1

зона*

2

зона*

3

зона*

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови 

1,500

-

-

0,100

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 

1,500

-

-

0,100

-

-

1110.3

Будинки садибного типу 

1,500

-

-

0,100

-

-

1110.4

Будинки дачні та садові 

1,500

-

-

0,100

-

-

112 

Будинки з двома та більше квартирами

1121 

Будинки з двома квартирами

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови 

1,500

-

-

1,000

-

-

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 

1,500

-

-

1,000

-

-

1122 

Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови 

1,500

-

-

1,000

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

1,500

-

-

1,000

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу 

1,500

-

-

1,000

-

-

113 

Гуртожитки

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців 

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки 

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних 

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.9

Будинки для колективного проживання інші 

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

12 

Будівлі нежитлові

121 

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211 

Будівлі готельні

1211.1

Готелі 

1,500

-

-

1,000

-

-

1211.2

Мотелі 

1,500

-

-

1,000

-

-

1211.3

Кемпінги 

1,500

-

-

1,000

-

-

1211.4

Пансіонати 

1,500

-

-

1,000

-

-

1211.5

Ресторани та бари 

1,500

-

-

1,000

-

-

 

1212 

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки 

1,500

-

-

1,000

-

-

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

1,500

-

-

1,000

-

-

1212.3

Центри та будинки відпочинку 

1,500

-

-

1,000

-

-

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 

1,500

-

-

1,000

-

-

122 

Будівлі офісні

1220 

Будівлі офісні

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування 

1,500

-

-

1,000

-

-

1220.3

Будівлі органів правосуддя

-

-

-

-

-

-

1220.4

Будівлі закордонних представництв 

-

-

-

-

-

-

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 

1,500

-

-

1,000

-

-

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

1,500

-

-

1,000

-

-

123 

Будівлі торговельні

1230 

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини 

0,700

-

-

0,700

-

-

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 

0,900

-

-

0,900

-

-

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів 

0,900

-

-

0,900

-

-

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 

0,900

-

-

0,900

-

-

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

0,900

-

-

0,900

-

-

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування 

0,900

-

-

0,900

-

-

1230.9

Будівлі торговельні інші 

0,900

-

-

0,900

-

-

124 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

1241 

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 

1,000

-

-

1,000

-

-

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 

1,000

-

-

1,000

-

-

1241.3

Будівлі міського електротранспорту 

1,000

-

-

1,000

-

-

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 

1,000

-

-

1,000

-

-

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 

1,000

-

-

1,000

-

-

1241.6 

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1,000

-

-

1,000

-

-

1241.7

Будівлі центрів радіо - та телевізійного мовлення, телефонних станцій, теле -комунікаційних центрів та т. ін. 

1,000

-

-

1,000

-

-

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 

1,000

-

-

1,000

-

-

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 

1,000

-

-

1,000

-

-

1242 

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні 

1,5

-

-

1,000

-

-

1242.2

Гаражі підземні 

1,5

-

-

1,000

-

-

1242.3

Стоянки автомобільні криті 

1,5

-

-

1,000

-

-

1242.4

Навіси для велосипедів 

1,5

-

-

1,000

-

-

125 

Будівлі промислові та склади

1251 

Будівлі промислові

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 

0

-

-

0

-

-

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії 

0

-

-

0

-

-

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 

0

-

-

0

-

-

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості 

0

-

-

0

-

-

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості 

0

-

-

0

-

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 

0

-

-

0

-

-

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 

0

-

-

0

-

-

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 

0

-

-

0

-

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 

0

-

-

0

-

-

1252 

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 

1,500

-

-

1,000

-

-

1252.2

Резервуари та ємності інші 

1,500

-

-

1,000

-

-

1252.3

Силоси для зерна 

1,500

-

-

1,000

-

-

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 

1,500

-

-

1,000

-

-

1252.5

Склади спеціальні товарні 

1,500

-

-

1,000

-

-

1252.6

Холодильники 

1,500

-

-

1,000

-

-

1252.7

Складські майданчики 

1,500

-

-

1,000

-

-

1252.8

Склади універсальні 

1,500

-

-

1,000

-

-

1252.9

Склади та сховища інші 

1,500

-

-

1,000

-

-

126 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261 

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

-

-

-

-

-

-

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

-

-

-

-

-

-

1261.3

Цирки 

-

-

-

-

-

-

1261.4

Казино, ігорні будинки 

-

-

-

-

-

-

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

-

-

-

-

-

-

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші 

-

-

-

-

-

-

1262 

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї 

-

-

-

-

-

-

1262.2

Бібліотеки, книгосховища 

0

-

-

0

-

-

1262.3

Технічні центри 

1,500

-

-

1,000

-

-

1262.4

Планетарії 

-

-

-

-

-

-

1262.5

Будівлі архівів 

1,500

-

-

1,000

-

-

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 

-

-

-

-

-

-

1263 

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

 

 

-

-

-

-

-

-

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів 

-

-

-

-

-

-

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів  

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 

-

-

-

-

-

-

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 

-

-

-

-

-

-

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

-

-

-

-

-

-

1263.8 

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 

-

-

-

-

-

-

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 

-

-

-

-

-

-

1264 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 

0

-

-

0

-

-

1264.2

Лікарні профільні, диспансери 

0

-

-

0

-

-

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 

-

-

-

-

-

-

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 

0

-

-

0

-

-

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 

-

-

-

-

-

-

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 

-

-

-

-

-

-

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 

0

-

-

0

-

-

1265 

Зали спортивні

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 

-

-

-

-

-

-

1265.2

Басейни криті для плавання 

-

-

-

-

-

-

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті 

-

-

-

-

-

-

1265.4

Манежі легкоатлетичні 

-

-

-

-

-

-

1265.5

Тири 

-

-

-

-

-

-

1265.6

Зали спортивні інші 

0

-

-

0

-

-

 

127 

Будівлі нежитлові інші

1271 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

1271.1

Будівлі для тваринництва 

0

0

0

0

0

0

1271.2

Будівлі для птахівництва 

0

0

0

0

0

0

1271.3

Будівлі для зберігання зерна 

0

0

0

0

0

0

1271.4

Будівлі силосні та сінажні 

0

0

0

0

0

0

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 

0

0

0

0

0

0

1271.6

Будівлі тепличного господарства 

0

0

0

0

0

0

1271.7

Будівлі рибного господарства 

0

0

0

0

0

0

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 

1,5

 

 

0,1

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 

1,5

-

-

0,1

-

-

1272 

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність, звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали 

-

-

-

-

-

-

1272.3

Цвинтарі та крематорії 

0

-

-

0

-

-

1273 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури 

0

-

-

0

-

-

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 

0

-

-

0

-

-

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 

0

 

 

0

 

 

1274 

Будівлі інші, не класифіковані раніше

1274.1

Казарми збройних сил 

1,500

-

-

1,000

-

-

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб 

1,500

-

-

-

-

-

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 

1,500

-

-

1,000

-

-

1274.4

Будівлі лазень та пралень 

1,500

-

-

1,000

-

-

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів 

1,500

-

-

1,000

-

-

                                   

 

 

Сільський голова                                                        Маргарита МЕДВЕДЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до  Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01.01. 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

22

2214

6823980301

с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823980302

с.Глинники Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823980303

с.Досін Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823980305

с.Хоросток Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823980304

с.Соснівка Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823981501

с.Великий Скнит Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823981502

с.Нараївка Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823981503

с.Рівки Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823982401

с.Довжки Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823983401

с.Киликиїв Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823983601

с.Клепачі Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823984901

с.Малий Скнит Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823984903

с.Шатерники Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823988403

с.Прикордонна Улашанівка Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823988401

с.Хоняків Славутського району Хмельницької області

22

2214

6823988402

с.Понора Славутського району Хмельницької області

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

- об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;

100%

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей на період проходження служби;

100%

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать інвалідам  першої  і другої  групи;

100%

об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  дітей  віком до 18 років

100%

Площа об’єктів, не задіяних в торгівельних приміщеннях (які не використовуються для торгівельної діяльності)

100%

 

Сільський  голова                                               Маргарита МЕДВЕДЮК

 

Додаток 2

до рішення 52 сесії

Ганнопільської сільської ради

VІІ скликання від 25.06.2020

№2-52/2020

 

 

 

Про оподаткування транспортним податком

 

       1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.

 

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.

 

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2  є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".

 

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

Сільський голова                                                                  Маргарита МЕДВЕДЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

до рішення 52 сесії

Ганнопільської сільської ради

 VІІ скликання від 25.06.2020

№2-52/2020

 

 

 

Про оподаткування платою за землю

 

1. Платники плати за землю:

1.1. На території  Ганнопільської сільської ради платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (четверта група платників), встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового  Кодексу України та Про єдиний податок (додаток 4 до цього рішення).

 

2. Об'єкти оподаткування:

2.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3. База оподаткування:

3.1. Базою оподаткування земельним податком є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.2. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

3.2.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

3.2.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 4 цього положення.

 

4. Ставки/розмір:

4.1 Ставки земельного податку визначено у додатку 1.1" Ставки земельного податку" до цього Положення.

4.2. Ставка податку встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні субʼєктів господарювання ( крім державної та комунальної форми власності).

4.3. Одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки:

       - у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв.метр);

       - за межами населеного пункту – 1 (один) гектар (га).

 

 

5. Пільги зі сплати земельного податку:

5.1. Від сплати податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

5.1.1. інваліди першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5.1.5  учасники Антитерористичної операції;

5.1.6. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вказаних категорій фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більше як 0,10 гектара: у селах - не більш як 0,25 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Якщо фізична особа, визначена у пункті 5.1 цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

5.2. Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

5.2.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

5.2.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

5.2.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

5.2.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

5.2.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5.2.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5.2.7. підприємства,установи,організації, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5.2.8. підприємства, установи,організації комунальної форми власності Ганнопільської сільської ради.

5.3  Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

5.3.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

5.3.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

5.3.3. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

5.3.4. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

5.3.5 земельні ділянки,надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель,необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України,статути(положення)яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

5.4. Порядок та особливості застосування пільг:

5.4.1. Ганнопільська сільська  рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Ганнопільської  сільської ради.

Сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

5.4.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право. Рішення щодо встановлення пільги приймається Ганнопільською сільською радою з урахуванням підпункту 12.3.7 статті 12 Податкового кодексу України.

5.4.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

6. Порядок обчислення :

6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

6.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

6.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

6.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Податкового Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним)".

6.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

6.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

7. Податковий період для плати за землю:

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

8. Строк та порядок сплати плати за землю:

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

8.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

9. Строк та порядок подання звітності з плати за землю визначені підпунктами 6.2-6.4 пункту 6.

    10. Відповідальність

     10.1. За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

Сільський голова                                                        Маргарита МЕДВЕДЮК

 

 

 

 

Додаток 3.1

 

Ставки земельного податку, введені в дію з 01.01.2021 року

Вид цільового призначення земель 1

 

 (с.Великий Скнит)

Ставки податку2
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Код1

Найменування 1

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,000

1,000

1,000

1,000

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,000

1,000

1,000

1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,000

0,900

1,000

0,900

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,000

0,900

1,000

0,900

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,000

1,000

1,000

1,000

01.06

Для колективного садівництва4

1,000

1,000

1,000

1,000

01.07

Для городництва4

1,000

1,000

1,000

1,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

     1,000

1,000

1,000

1,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

1,000

1,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

1,000

1,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

1,000

1,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,00

1,000

1,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

1,000

0,160

1,000

0,160

02.02

Для колективного житлового будівництва4

1,000

0,160

1,000

0,160

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1,000

0,160

1,000

0,160

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

1,000

0,160

1,000

0,160

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,000

0,160

1,000

0,160

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,000

0,160

1,000

0,160

02.07

Для іншої житлової забудови 

1,000

0,160

1,000

0,160

02.08