Ганнопільська громада
Хмельницька область, Славутський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Ганнопільської сільської ради « Про встановлення місцевих податків і зборів, які будуть діяти на території Ганнопільської сільської ради»

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Ганнопільської сільської ради

« Про встановлення місцевих податків і зборів, які будуть діяти на території Ганнопільської сільської ради»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плати за землю, єдиного податку, туристичного збору, збору за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку ради, та з метою приведення чинного рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів" до вимог чинного законодавства сільська рада має прийняти рішення "Про встановлення місцевих податків та зборів".

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів, податки і збори будуть справлятимуться по ставках, які діяли у 2020 – 2024 роках, що спричинить втрати доходної частини бюджету. Як наслідок, будуть не в повній мірі профінансовані соціальні програми громади, не буде забезпечена підтримка Сил безпеки та оборони країни. Окрім того, чинне на даний час рішення необхідно привести до вимог діючого законодавства - введено вдію новий Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок та Національний класифікатор будівель і споруд НК 018-2023.

 

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(затверджена чинним рішенням)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (юридичні особи)

 

 

 

1,5

 

 

 

237,0

 

 

 

 

1,5

 

 

 

223,07

 

 

 

 

13,9

 

2

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (фізичні особи)

 

 

 

0,7

 

 

 

230,0

 

 

 

0,5

 

 

 

215,0

 

 

 

15,0

      3

Плата за землю

(ставка земельного податку)

 

 

Від 0,1 до 5

 

 

1650,0

 

 

 

Від 0,1 до 5

 

 

1523,0

 

 

127,0

4

Єдиний податок

1гр. 10%

2гр. 20%

3259,9

 

2943,9

316,0

 

 

РАЗОМ

(втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

471,9

 

Примітка: враховуючи те, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом тане підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі - 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, тому втрати до бюджету по даному податку не розраховувались.

Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку сільська рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення цього податку.

 

Підтвердження важливості проблеми:

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів. Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури громади. Разом з тим, ставки земельного податку та податку на нерухоме майно необхідно затвердити у відповідності до діючих Класифікатору видів цільового призначення земельних ділянок та Національного класифікатору будівель і споруд НК 018-2023

Враховуючи, вищевикладене, Ганнопільською сільською радою розробляється проект рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів" та розміщується на сайті ради. 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків та зборів, такі податки справляються, виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок,які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів (підпункт 12.3.5. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України). Окрім того, Кабінетом Міністрів України затверджено новий Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок та Національний класифікатор будівель і споруд НК 018-2023, відповідно з яким необхідно прийняти рішення щодо ставок місцевих податків і зборів.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету з врахуванням норм Податкового кодексу України;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

- забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програми соціально-економічного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів.

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів" (залишення чинного на даний час рішення без змін)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платникамиіз застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в можливих обсягах та суперечить нормам чинного законодавства.

Очікувані втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення "Про встановлення місцевих податків та зборів"  складатимуть 471,9 тис.грн.,що не дозволить профінансувати заходи соціального та економічного значення громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше), підтримку Сил безпеки та оборони країни.

Альтернатива 2.

Прийняття у запропонованому вигляді рішення регуляторного акту "Про встановлення місцевих податків і зборів"

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території ради та відповідне наповнення сільського бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 5376,9 тисгрн., що дозволить профінансувати додаткові заходи в частині розвитку інфраструктури громади, соціальних програм, надання субвенцій для військових частин, інших сил безпеки та оборони, тощо.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Зменшення надходжень до бюджету, проблеми із здачею звітності

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів та здачею звітності, вдосконалить та полегшить нарахування фіскальними органами місцевих податків і зборів.

Витрати часу, пов’язані з підготовкою регулятор-ного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акту та процедур з його оприлюднення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України та чинним рішенням "Про встановлення місцевих податків і зборів"

Непрямі витрати полягають у зменшенні бюджетних коштів, які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток громади

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Створить сприятливі фінансові можливості сільської ради для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади вцілому та кожного мешканця, ВПО окремо.

Сплата податків та збору за запропонованими ставками в сумі не менше 5376,9тис.грн.

Затрати виконавцями часу, необхідного для вивчення положень законодавчих актів, обговорення та затвердження рішення.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

0

 

0

 

87

 

64

 

87

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

0

 

    0,0 %

 

100,0 %

 

73,5%

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за ставками, передбаченими Податковим кодексом України та чинним рішенням

Витрати пов’язані і сплатою місцевих податків та зборів

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Забезпечить додаткові надходження до бюджету громади, які дозволять збільшити видатки на найбільш нагальні потреби.

Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту) за 5 років.

0 (Велике та середнє підприємництво відсутнє)

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту)" за 5 років.

0

 

 

 

 

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, що не сприятиме наповненню бюджету громади в можливих обсягах.

Очікувані втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення "Про встановлення місцевих податків та зборів"  складатимуть: 471,9тис.грн., що не в повній мірі дозволить профінансувати заходи соціально - економічного  значення громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та не дозволить надати підтримку силам безпеки та оборони крани.)

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території ради та відповідне наповнення бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 5376,9 тисгрн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтерна-тиви у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: - підтримка Сил опору.

Громадяни:

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян 

Суб’єкти господарювання:Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:Відсутні.

Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання:Витрати: сплата податків за запропонованими ставками.

Проблема існувати не буде. Сприятиме наповненню сільського бюджету, збереженню суб’єктів господарювання та робочих місць.

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України та чинним рішенням

Суб’єкти господарювання:Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України та чинним рішенням

 

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання: сплата податків та зборів за чинними ставками.

Даний спосіб не сприяє меті державного регулювання, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади.

          

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення "Про встановлення місцевих податків та зборів" будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів  ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

-Податкового кодексу України;

-Бюджетного кодексу України;

-Земельного кодексу України;

-та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акту, податок справлятиметься по мінімальних ставках, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

-Податкового кодексу України;

-Бюджетного кодексу України;

-Земельного кодексу України;

-та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Ганнопільської сільської ради.

          V.Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми 

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Ганнопільської сільської ради, аналітичних показників Славутської ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області, інформації, фінансового відділу та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ганнопільської сільської ради, є розв’язання визначеної проблеми для встановлення запропонованих місцевих податків і зборів.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

Розробка проекту рішення Ганнопільської сільської ради "Про встановлення місцевих податків та зборів" та аналізу регуляторного впливу до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з аналізом регуляторного акту та отримання пропозицій і зауважень.

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на засіданні сесії ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається. 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Запропонований термін дії акту:

Безстроковий.  

Обґрунтування запропонованого терміну дії акту:

У разі, якщо рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, такі податки справляються, виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту. 

VIII.Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Основними показниками результативності акту є:

- створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади, підтримка Сил безпеки та оборони країни;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акту, не обмежується

 

 

 

 

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори, тис. грн.

Періодичні (за наступний рік) прогноз не менше, тис грн

За п'ять років, тис грн

1

Разом надходжень місцевих податків та зборів до бюджету, в тому числі:

5376,9

5376,9

26884,5

 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

467,0

467,0

2335,0

 

-Транспортний податок

 

 

 

 

- Плата за землю

(ставка земельного податку)

1 650,0

1 650,0

8250,0

 

- Єдиний податок:

1 гр.

2 гр.

3259,9

3259,9

16299,5

2

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, один.

87

87

87

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту,  тис грн.

8352,0

8352,0

41760,0

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

2

2

10

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Ганнопільської сільської ради

https://gannopilska-gromada.gov.ua/

Високий

Високий

Високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися фінансовим відділом Ганнопільської  сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Славутської ДПІГоловного управління ДПС у Хмельницькій області

- інформація фінансового відділу Ганнопільської сільської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження за допомогою статистичного методу.  

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акту, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Можливої шкоди від наслідків дії акту не вбачається.

 

Начальник фінансового відділу                        Ольга ЧМЕЛЮК 


Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

 

У зв’язку з відсутністю в громаді суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту, згідно Додатку 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не розраховувалися.

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Дата: з 10.05.2024р. по 30.05.2024р.

Вид консультацій:

в телефонному та усному режимі, Інтернет консультації

12

Отримана інформація про місцеві податки і збори, обговорені розміри ставок місцевих податків та зборів

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 87(одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,9 (відсотків)

 3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання), грн

Періодичні (за наступний рік), грн

Витрати за п'ять років, грн

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

26354,00

26354,00

131770,00

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

26354,00

26354,00

131770,00

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

157

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

2292798,00

0

20687890,00

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Для розрахунку використовують розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.04.2024 року – 8000 грн. У погодинному визначенні розмір становить 48,00 грн.(ст.8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік»"від 09.11.2023 року № 3460-IХ).

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*48,00 грн= 48,00

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*48,00= 48,00

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

96,00

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

87

16

Сумарно, гривень

8352,0

8352,0

  41760

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2 292 798,00

20 687 890,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

8 352,0

41760,0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2 301 150,00

20 729 650,00

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2 301 150,00

20 729 650,00

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

Пом’якшувальними заходами є подальший перегляд ставок місцевих податків і зборів, який ґрунтуватиметься на результатах відстеження регуляторного акту, аналізі динаміки сплати та можливих змін до законодавства

 

Процедура, що потребує корегування 

Коригуючий механізм

Х

Х

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

2 301 150,00

20 729 650,00

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

2 301 150,00

20 729 650,00

 

На основі аналізу статистичних даних, які використовувались фінансовим відділом Ганнопільської сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для малого підприємництві впровадження компенсаторних (пом’якшувальних)процедур не потрібно.

Пом’якшувальними заходами є подальший перегляд розміру ставок місцевих податків і зборів, що ґрунтуватиметься на результаті відстеження регуляторного акту, аналізі динаміки сплати та можливих змін до законодавства.

 

Начальник фінансового відділу                                                             Ольга ЧМЕЛЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь