Ганнопільська громада
Хмельницька область, Славутський район

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ!

Дата: 01.05.2023 11:58
Кількість переглядів: 127

Фото без опису

Інформація для осіб віком старше 45 років

 

Шановні громадяни!

 

За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви відповідаєте наступним вимогам:

 • вік – старше 45 років;
 • страховий стаж – не менше як 15 років;
 • не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • не зареєстровані в службі зайнятості як безробітний;
 • маєте професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або

вищу освіту;

 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • не отримували ваучер раніше.

 

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

 

Навчання здійснюється

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

 

Ви самостійно здійснюєте вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форму та місце навчання.

 

Для отримання ваучера Ви подаєте до структурного підрозділу служби зайнятості

 • заяву,

та предявляєте:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікати такого документа) чи еДокумент про освіту (за наявності);
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття), у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • трудову книжку (дублікат трудової книжки) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості особи.

У вашій присутності знімаються копії зазначених документів, які Ви засвідчуєте власним підписом.

 

Рішення про видачу ваучера

приймається філією Хмельницького обласного центру зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Ви будете поінформовані про прийняте рішення щодо видачі Вам ваучера.

 

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до структурного підрозділу служби зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

 

Договір про навчання

укладається між Вами та закладом освіти протягом 90 днів після видачі ваучера. Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

 

Заклад освіти інформує

структурний підрозділ служби зайнятості, що видав ваучер, про виконання Вами умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання освітньої програми.

 

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

Ви відшкодовуєте протягом 30 робочих днів витрати за період фактичного навчання, шляхом перерахування коштів  на рахунок закладу освіти.

 

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами).

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 № 1716, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за № 946/35229.

 

Інформація для осіб, звільнених з військової служби

(крім військовослужбовців строкової служби),

служби в органах внутрішніх справ, податкової міліції,

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, Бюро економічної безпеки України, Державної кримінально-виконавчої служби

 

Шановні громадяни!

За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби та відповідаєте наступним вимогам:

 • звільнені  у  зв’язку  із  скороченням  чисельності,  штату  або  за  станом

здоров’я до досягнення пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

 • маєте вислугу не менше 10 років;
 • не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
 • не зареєстровані в службі зайнятості як безробітний;
 • маєте  професійну  (професійно-технічну),  фахову  передвищу  або вищу

освіту;

 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • не отримували ваучер раніше.

 

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

 

Навчання здійснюється

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

 

Ви самостійно здійснюєте вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форму та місце навчання.

 

Для отримання ваучера Ви подаєте до структурного підрозділу служби зайнятості:

 • заяву;
 • копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової

служби;

 • інші документи, які підтверджують стаж служби не менше 10 років та

підставу звільнення,

та предявляєте:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікати такого документа) чи еДокумент про освіту (за наявності);
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття), у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У вашій присутності знімаються копії зазначених документів, які Ви засвідчуєте власним підписом.

Рішення про видачу ваучера

приймається філією Хмельницького обласного центру зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Ви будете поінформовані про прийняте рішення щодо видачі Вам ваучера.

 

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до структурного підрозділу служби зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

 

Договір про навчання

укладається між Вами та закладом освіти протягом 90 днів після видачі ваучера. Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

 

Заклад освіти інформує

структурний підрозділ служби зайнятості, що видав ваучер, про виконання Вами умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання освітньої програми.

 

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

Ви відшкодовуєте протягом 30 робочих днів витрати за період фактичного навчання, шляхом перерахування коштів на рахунок закладу освіти.

 

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами).

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 № 1716, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за № 946/35229.

Інформація для внутрішньо переміщених осіб

 

Шановні громадяни!

 

          За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо відповідаєте наступним вимогам:

 • Ви є внутрішньо переміщеною особою  працездатного віку;
 • Ви є не зайнятою особою;
 • для Вас відсутня підходяща робота;
 • не досягли пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • не зареєстровані в службі зайнятості як безробітний;
 • маєте  професійну  (професійно-технічну),  фахову  передвищу  або

вищу освіту;

 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • не отримували ваучер раніше.

 

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

 

Навчання здійснюється

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

 

Ви самостійно здійснюєте вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форму та місце навчання.

 

Для отримання ваучера Ви подаєте до структурного підрозділу служби зайнятості

 • заяву,

та предявляєте:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікати такого документа) чи еДокумент про освіту (за наявності);
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття), у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У вашій присутності знімаються копії зазначених документів, які Ви засвідчуєте власним підписом.

Рішення про видачу ваучера

приймається філією Хмельницького обласного центру зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Ви будете поінформовані про прийняте рішення щодо видачі Вам ваучера.

 

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до структурного підрозділу служби зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

 

Договір про навчання

укладається між Вами та закладом освіти протягом 90 днів після видачі ваучера. Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

 

Заклад освіти інформує

структурний підрозділ служби зайнятості, що видав ваучер, про виконання Вами умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання освітньої програми.

 

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

Ви відшкодовуєте протягом 30 робочих днів витрати за період фактичного навчання, шляхом перерахування коштів на рахунок закладу освіти.

 

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами).

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 № 1716, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за № 946/35229.

Інформація для осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення

 

Шановні громадяни!

 

             За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо відповідаєте наступним вимогам:

 • Ви є особою, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої

свободи внаслідок збройної агресії проти України;

 • не досягли пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • не зареєстровані в службі зайнятості як безробітний;
 • маєте  професійну  (професійно-технічну),  фахову  передвищу  або вищу

освіту;

 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • не отримували ваучер раніше.

 

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

 

Навчання здійснюється

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

 

Ви самостійно здійснюєте вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форму та місце навчання.

 

Для отримання ваучера Ви подаєте до структурного підрозділу служби зайнятості:

 • заяву;
 • відомості  про  встановлення  факту  позбавлення  Вашої  особистої  свободи

внаслідок збройної агресії проти України з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,

та предявляєте:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікати такого документа) чи еДокумент про освіту (за наявності);
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття), у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У вашій присутності знімаються копії зазначених документів, які Ви засвідчуєте власним підписом.

 

Рішення про видачу ваучера

приймається філією Хмельницького обласного центру зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Ви будете поінформовані про прийняте рішення щодо видачі Вам ваучера.

 

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до структурного підрозділу служби зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

 

Договір про навчання

укладається між Вами та закладом освіти протягом 90 днів після видачі ваучера. Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

 

Заклад освіти інформує

структурний підрозділ служби зайнятості, що видав ваучер, про виконання Вами умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання освітньої програми.

 

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

Ви відшкодовуєте протягом 30 робочих днів витрати за період фактичного навчання, шляхом перерахування коштів на рахунок закладу освіти.

 

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами).

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 № 1716, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за № 946/35229.

Інформація для осіб з інвалідністю

 

Шановні громадяни!

 

  За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви відповідаєте наступним вимогам: 

 • Ви є особою з інвалідністю;
 • Ви є не зайнятою особою;
 • для Вас відсутня підходяща робота;
 • не досягли пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • не зареєстровані в службі зайнятості як безробітний;
 • маєте  професійну  (професійно-технічну),  фахову  передвищу  або вищу

освіту;

 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • не отримували ваучер раніше.

 

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

 

Навчання здійснюється

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

 

Ви самостійно здійснюєте вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форму та місце навчання.

 

Для отримання ваучера Ви подаєте до структурного підрозділу служби зайнятості:

 • заяву;
 •  копію довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • індивідуальну програму реабілітації,

та предявляєте:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікати такого документа) чи еДокумент про освіту (за наявності);
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття), у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

У вашій присутності знімаються копії зазначених документів, які Ви засвідчуєте власним підписом.

 

Рішення про видачу ваучера

приймається філією Хмельницького обласного центру зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Ви будете поінформовані про прийняте рішення щодо видачі Вам ваучера.

 

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до структурного підрозділу служби зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

 

Договір про навчання

укладається між Вами та закладом освіти протягом 90 днів після видачі ваучера. Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

 

Заклад освіти інформує

структурний підрозділ служби зайнятості, що видав ваучер, про виконання Вами умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання освітньої програми.

 

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

Ви відшкодовуєте протягом 30 робочих днів витрати за період фактичного навчання, шляхом перерахування коштів на рахунок закладу освіти.

 

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами).

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 № 1716, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за № 946/35229.

Інформація для осіб з інвалідністю

 

Шановні громадяни!

 

  За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви відповідаєте наступним вимогам: 

 • Ви є особою з інвалідністю;
 • Ви є не зайнятою особою;
 • для Вас відсутня підходяща робота;
 • не досягли пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • не зареєстровані в службі зайнятості як безробітний;
 • маєте  професійну  (професійно-технічну),  фахову  передвищу  або вищу

освіту;

 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • не отримували ваучер раніше.

 

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

 

Навчання здійснюється

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

 

Ви самостійно здійснюєте вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форму та місце навчання.

 

Для отримання ваучера Ви подаєте до структурного підрозділу служби зайнятості:

 • заяву;
 •  копію довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • індивідуальну програму реабілітації,

та предявляєте:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікати такого документа) чи еДокумент про освіту (за наявності);
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття), у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

У вашій присутності знімаються копії зазначених документів, які Ви засвідчуєте власним підписом.

 

Рішення про видачу ваучера

приймається філією Хмельницького обласного центру зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Ви будете поінформовані про прийняте рішення щодо видачі Вам ваучера.

 

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до структурного підрозділу служби зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

 

Договір про навчання

укладається між Вами та закладом освіти протягом 90 днів після видачі ваучера. Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

 

Заклад освіти інформує

структурний підрозділ служби зайнятості, що видав ваучер, про виконання Вами умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання освітньої програми.

 

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

Ви відшкодовуєте протягом 30 робочих днів витрати за період фактичного навчання, шляхом перерахування коштів на рахунок закладу освіти.

 

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами).

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 № 1716, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за № 946/35229.

Інформація для осіб, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії

 

Шановні громадяни!

 

  За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви відповідаєте наступним вимогам:

 • у період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час

служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території Ви отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам;

 • Ви маєте в наявності відповідні рекомендації в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення Вам інвалідності;
 • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
 • не зареєстровані в службі зайнятості як безробітний;
 • маєте  професійну  (професійно-технічну), фахову  передвищу  або  вищу

освіту;

 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • не отримували ваучер раніше.

 

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

 

Навчання здійснюється

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

 

Ви самостійно здійснюєте вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форму та місце навчання.

 

Для отримання ваучера Ви подаєте до структурного підрозділу служби зайнятості:

 • заяву;
 • індивідуальний реабілітаційний план;
 • копію висновку лікарсько-консультативної комісії державного чи

комунального закладу охорони здоров’я,

або  копію довідки військово-лікарської комісії,

або  копію довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва),.

та предявляєте:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікати такого документа) чи еДокумент про освіту (за наявності);
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття), у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

     У вашій присутності знімаються копії зазначених документів, які Ви засвідчуєте власним підписом.

 

Рішення про видачу ваучера

приймається філією Хмельницького обласного центру зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Ви будете поінформовані про прийняте рішення щодо видачі Вам ваучера.

 

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до структурного підрозділу служби зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

 

Договір про навчання

укладається між Вами та закладом освіти протягом 90 днів після видачі ваучера. Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

 

Заклад освіти інформує

структурний підрозділ служби зайнятості, що видав ваучер, про виконання Вами умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання освітньої програми.

 

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

Ви відшкодовуєте протягом 30 робочих днів витрати за період фактичного навчання, шляхом перерахування коштів на рахунок закладу освіти.

 

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами).

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 № 1716, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за № 946/35229.

Ваучер видається:

4. Внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за

відсутності підходящої роботи
(довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)
(непрацююча особа, для якої на момент звернення до СЗ, відсутня підходяща
робота)
які не досягли пенсійного віку (встановленого статтею 26 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)
1. Особам віком старше 45 років

страховий стаж яких становить не менш як 15 років (трудова книжка,
довідки з пенсійного фонду, персоніфікація)
які не досягли пенсійного віку (встановленого статтею 26 ЗУ “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)

2. Особам звільненим у зв’язку із скороченням
чисельності, штату або за станом здоров’я з:

- військової служби (крім військовослужбовців строкової служби),
- служби в органах внутрішніх справ,
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
- органів і підрозділів цивільного захисту,
- податкової міліції,
- Бюро економічної безпеки України,
- Державної кримінально-виконавчої служби
(копія витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби
та інші документи, які підтверджують підставу звільнення),
які не досягли пенсійного віку (встановленого статтею 26 ЗУ “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”);
за наявності вислуги не менше 10 років (довідка військового комісаріату,
в якому особа перебуває на обліку, або військової частини тощо, де особа
проходила службу),
які не набули права на пенсію (відповідно до ЗУ “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

3. Особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні

АТО, ООС, воєнних (бойових) дій

за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;
(посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю
внаслідок війни)
які не досягли пенсійного віку (встановленого статтею 26 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)

5. Особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення
особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,

після їх звільнення

(відомості про встановлення факту позбавлення особистої свободи
внаслідок збройної агресії проти України з Єдиного реєстру осіб, стосовно
яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної
агресії проти України).
які не досягли пенсійного віку (встановленого статтею 26 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)

Ваучер видається особам, які:

 мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або
вищу освіту (диплом про присвоєння робітничої кваліфікації або свідоцтво
про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації чи диплом про фахову
передвищу, вищу освіту),
 протягом останніх 3 років не проходили перепідготовку за рахунок
коштів Фонду державного соціального страхування на випадок
безробіття (могли здобувати професію вперше, підвищувати кваліфікацію на
наступний розряд чи категорію, на курсах цільового призначення чи шляхом
стажування),
 не зареєстровані в службі зайнятості, як безробітні,
 не отримували ваучер раніше


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь