A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ганнопільська громада
Хмельницька область, Славутський район

Дотація за молодняк

Дата: 22.03.2018 11:15
Кількість переглядів: 963

Доводимо до Вашого відома, про затвердження  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018р. №107, в якій передбачена дотація  за молодняк, яка надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.
Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі:
  за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;
  за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;
  за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за голову.
Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати     2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.
Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі — органи місцевого самоврядування) копії таких документів:
-    паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
-    паспорта громадянина України;
довідки або договір про відкриття рахунка в банку;
-    документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).
Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року
до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб — власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.
За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб — власників тварин.
Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб — власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.
Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку
до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнюють протягом п’яти робочих днів зазначені у цьому пункті відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.
Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за молодняк у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.
На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація за молодняк, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018р №106. Цим порядком передбачено фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яка  надається кооперативам молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, за умови до якого входять не менше ніж 20 членів та серед яких повинно бути не менше одного фермерського господарства.
Для надання фінансової підтримки, структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, утворюють до  15 березня поточного року регіональні комісії та затверджують їх склад (далі — регіональні комісії).
До складу регіональних комісій входять представники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань

агропромислового розвитку, фінансових органів, територіальних органів ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, обласних представництв громадських організацій, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Регіональні комісії очолюють керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
Примірне положення про регіональні комісії, форму заявки, журналу обліку затверджує Мінагрополітики.
Після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних коштів за напрямами структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, формують регіональні комісії та оголошують про початок прийому заявок та документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації та на власних веб-сторінках.
Заявки приймаються у період, зазначений в оголошенні, починаючи з дати його оприлюднення до 15 листопада року опублікування оголошення.
Заявки, подані після закінчення строку їх приймання, не приймаються та не розглядаються.
Інформація про заявки та документи, подані в установлений строк до регіональних комісій, вноситься секретарем регіональної комісії до журналу обліку в день їх надходження.
Заявка та документи, що додаються до неї, зберігаються протягом трьох років.
Засідання регіональних комісій проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Останнє засідання регіональної комісії проводиться до 1 грудня.
За результатами розгляду поданих заявок та документів регіональні комісії приймають рішення про надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, протягом п’яти робочих днів формують реєстри одержувачів зазначеної фінансової підтримки та подають їх до Мінагрополітики.
Фінансова підтримка надається сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж           3 000 000 гривень на один  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи укладають договір з постачальником обладнання з визначенням таких умов:
кооператив сплачує постачальнику податок на додану вартість та
30 відсотків вартості обладнання (без податку на додану вартість);
70 відсотків вартості (без податку на додану вартість) сплачується за рахунок фінансової підтримки шляхом видачі простого векселя, авальованого Мінагрополітики;
постачальник обладнання забезпечує постачання обладнання з дотриманням зазначених умов;
виплата за векселем здійснюється Мінагрополітики за пред’явленням;
вексель не може передаватися третім особам, крім Мінагрополітики;
граничний строк виписки векселя — до 1 листопада поточного року;
граничний строк пред’явлення векселя — до 15 грудня поточного року.
Для отримання фінансової підтримки, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи одночасно подають до регіональної комісії в паперовому вигляді, а до           Мінагрополітики — в електронному вигляді такі документи:
копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для членів кооперативу;
довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
копію договору з постачальником обладнання;
копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання;
копію векселя, виписаного постачальнику обладнання;
копії підтвердних документів щодо одержання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом обладнання.
Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
     Реєстр одержувачів фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідними регіональними комісіями Мінагрополітики формує зазначений реєстр на підставі отриманих від зазначених кооперативів документів.
Постачальник обладнання подає для авалювання векселя до Мінагрополітики (засобами поштового зв’язку  або особисто) вексель, виписаний сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, та довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка постачальника.
Мінагрополітики протягом семи календарних днів перевіряє подані сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом та постачальником обладнання документи, здійснює в межах коштів, що передбачені розподілом, затвердженим Мінагрополітики, аваль векселя і передає його постачальнику обладнання.
Мінагрополітики щомісяця в межах помісячного розпису державного бюджету здійснює оплату за векселями, виписаними кооперативами, шляхом перерахування коштів у обсягах авальованих векселів на поточні рахунки постачальників обладнання за їх пред’явленням.
Мінагрополітики повідомляє сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом викупу векселя, виписаного сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом.
Мінагрополітики на постійній основі на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію про залишок бюджетних коштів за зазначеним напрямом.

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь